Kurumsal Kimliğimiz ve Değerlerimiz

Kurumsal Kimliğimiz

Eureko Sigorta olarak biz; banka sigortacılığında lider, sigorta uzmanı ve hasarı en iyi yöneten, uluslararası bir şirketiz.

Kurumsal Değerlerimiz

Güven

Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın birbirlerine olan güvenleri önceliğimizdir. Şirket içi iletişim faaliyetlerimizde, uygulamalarımızda, sorumluluklarımızda ve süreçlerimizde belirlediğimiz esas nokta, karşılıklı güvendir.

Sadelik

Eureko Sigorta olarak, tüm süreçlerimizde basit, anlaşılır, net ve sade bir tutumdan yanayız. Gereksiz süsleme ve abartılardan uzak dururuz. Bürokrasinin olmadığı ve kararların hızla alındığı bir iş süreçlerimizle birlikte ürünlerimiz,hizmetlerimiz ve iletişimimiz anlaşılırdır. İletişim faaliyetlerimizin doğru kanaldan doğru kişiye ulaşması ve karmaşadan uzak olması temel değerlerimizdendir.

Şeffaflık

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışılanlarımız ile kurduğumuz iletişimde her zaman açık olmak en önemli değerlerimizdendir. Söyleyeceğimiz ve söyleyemeyeceğimiz şeyler her zaman nettir. Söylenebilecekleri mutlaka açık iletişim yolu ile söyleriz; söylememizin sakıncalı olduğu durumların da nedenlerini açıklarız. Yaptığımız çalışmalarda hesap verebilirliği ön planda tutarız. Müşterilerimizi, iş ortaklarımızı ve çalışanlarımızı ve kamuoyunu her zaman doğru bilgilendiririz.

Başarma Arzusu

Tüm Eureko Sigorta çalışanları olarak sahip olduğumuz başarma arzusu, şirketi ayakta tutan bir değerdir. Eureko Sigorta çalışanları daha iyisini yapma, mükemmeli yakalama, kendisinin veya diğerlerinin performansını geliştirecek zorlayıcı hedeflere ulaşma arzusu ve güdüsü ile doludur. Bu değer, rekabet edebilme gücümüzü arttıran ve şirketimizi hedeflediğimiz noktaya taşıyan en temel yetkinliktir.

Mutluluk Odaklılık

İş ortaklarımızın ve müşterilerimizin Eureko Sigorta ile yaptıkları iş birliğinden en üst düzeyde memnun olmaları bizim için çok önemlidir. Eureko Sigorta çalışanları açısından ise mutluluk, insanları bir arada tutan en önemli unsur olarak konumlandırılmıştır.

Yaratıcılık

Sektörde fark yaratacak farklı iş yapış şekillerimiz, çözüm üretmedeki esnekliğimiz, standart dışı düşünerek rakiplerimize karşı fark yaratacak çözümler geliştirebilmemiz yaratıcılığımızın sonuçlarıdır. Ürünlerimizde, hizmetlerimizde ve süreçlerimizde ezber bozan uygulamalarla kendimizi geliştirdiğimiz kadar, sektöre de artı değer katmanın mutluluğunu yaşıyoruz.