Çevreye Destek

Yeni dünyanın çevre bilinciyle hareket ediyoruz…

Değişen dünyamızı tehdit eden unsurlar sürekli değişim gösteriyor. Geçen yüzyılın son çeyreğinde konuşulan tehditlerin ardından artık küresel ısınma, kuraklık, ormansızlaşma ve temiz su sıkıntısı gibi sorunlar öne çıkıyor.

Öncü Gönüllüler, içinde yaşadığımız dönemin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, çevreyi korumak ve geliştirmek için harekete önce kendi yaşamlarından başlıyor. Tüm gönüllüler çevreye duyarlı bireyler olarak, çocuklara hakları olan temiz bir çevre teslim etmek için bireysel inisiyatifler alıyor.

Öncü Gönüllüler, kendi çevresi dışındaki alanlarda da ilgili sivil toplum kuruluşlarını da yanlarına alarak etkin ve dönüştürücü projeler geliştiriyor ve/veya destekliyor.

Biliyoruz ki yeni ve değişen çevre ihtiyaçları, ülkeler, sivil toplum kuruluşları, şirketler ve bireyler bazında duyarlılığın gelişmesi, yaygınlaşması ve faaliyete geçirilmesini zorunlu kılıyor. 

Eureko Sigorta çatısı altındaki Öncü Gönüllüler; çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi, tüm paydaşlarının çevre sorumluluk bilincini artırmayı, kaynakları mümkün olduğunca etkin kullanmayı ve geri kazanmayı, çevreyi korumayı, mevcut ve olabilecek sorunların çözümüne katkı sağlamayı, çevreye duyarlı paydaşlarla çalışmayı ve çevresel etkinliklere katılmayı, görev biliyor.

Bu çerçevede geliştirilen ve 2009 yılının başından itibaren faaliyetlerine devam eden “Eureko Sigorta Bilinçli Çalışan Hareketi” kapsamında su, enerji ve kağıt tüketimini azaltmak için somut adımlar atılıyor. Kurum çalışanları kağıt tüketimini azaltmak ve daha çok ağacın korunması için faks iletilerini elektronik ortamda düzenliyor. Böylece fotokopi ve yazıcıya bağlı kağıt tüketimi en alt seviyede tutuluyor. Sayıları artırılan geri dönüşüm kutuları etkin şekilde kullanılıyor. Kargo gönderileri için çok daha az kağıt zarf kullanılıyor.

Öncü Gönüllüler, Bilinçli Çalışan Hareketi’nin 8 Nisan 2009 tarihinde Active Academy tarafından düzenlenen “Sigorta Zirvesi Sigortacılık Ödülleri” kapsamında “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödülüne layık görülmenin mutluluğunu yaşıyor. Bununla beraber rehavete kapılmadan, duyarlı faaliyetlerini sürdürüyor.

Öncü Gönüllüler, 2011 yılından bu yana sivil toplum kuruluşları arasında en yoğun olarak çalıştığı organizasyonlardan biri olan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile birbirinden başarılı çalışmalara imza atıyor. Düzenli katılım ve gönüllülük ilkesine dayanan bu projelere her geçen gün yenileri ekleniyor:

“Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi” Etkinliği

Öncü Gönüllüler, 31 Mart 2012 tarihinde Ataşehir’deki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni ziyaret etti. Bahçenin temizliğinden düzenlemesine, pek çok keyifli işi birlikte gerçekleştirirken, bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla yetiştirilip sergilenen ağaç ve odunsu bitkilerin gelişmesine ve korunmasına katkıda bulundu.

WWF Dünya Saati Uygulaması

Öncü Gönüllüler enerji kaynaklarına da sahip çıktı. 2013 yılında, Eureko Sigorta çatısı altında, WWF’nin “Dünya Saati (Earth Hour)” etkinliğine tüm dünya ile aynı anda katıldı. Binadaki bahçe, ön cephe, totem ve atrium aydınlatmalarını kapatarak, etkinliğin yaygınlaşmasına destek verdi.