Aşağıdaki alanları doldurarak sorgulama yapabilirsiniz.

08.10.2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik” gereğince, hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin sorgulamalar, Mayıs ayının sonuna kadar sigorta şirketlerinin web sitelerinden yapılabilecektir.

Zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar bu tutarlar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetlerinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.

“Hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin sorgulamalar sadece yönetmelikte belirtilen tarihler arasında bu sayfadan sorgulanabilecektir. Konuya ilişkin yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız…”

“Güvence Hesabı’nın web sitesinde de “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” için bir sorgulama ekranı bulunmaktadır. Bu ekrandan tüm sigorta şirketleri için sorgulama yapabilirsiniz. Güvence Hesabı sorgulama ekranına ulaşmak için tıklayınız…”

TC/Vergi Kimlik No veya Ad, Soyad ve Doğum Tarihi girerek sorgulama yapabilirsiniz.