Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere yönelik bir sigortadır ve depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlar. Teminatı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sağlanan ancak poliçelendirilmesi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yürütülen zorunlu bir sigortadır.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekir.

Belediye sınırları içinde kalan ve tapuya kayıtlı olan tüm konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası yapılır. Mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan ticarethane, dükkân, büro vb. olarak kullanılan yerler için de yapılabilir.

Tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan yerlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara, inşaatı henüz tamamlanmamış olan yerlere, köy yerleşim alanlarında bulunan konutlara, konut olarak kullanıma uygun olmayan bakımsız, harap veya metruk yerlere, 2000 yılından sonra inşa edilmiş ancak inşaat ruhsatı bulunmayan yerlere poliçe yapılmaz.

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

• Depremin,

• Deprem sonucu yangının,

• Deprem sonucu infilakın,

• Deprem sonucu yer kaymasının,

• Deprem sonucunu tsunaminin sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Sigorta kapsamına giren bir bina ise poliçe düzenlenmesi gerekir. Sigortalı olarak varislerin hepsi veya herhangi birisi gösterilir. Hasar ödemesi, varislerin tapuda bulunan hisseleri oranında pay edilir.

Web sitemiz üzerinden Kasko Sigortanızı, Zorunlu Trafik Sigortanızı, Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortanızı, Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı ve Zorunlu Deprem Sigortanızı kredi kartınız ile satın alabilirsiniz. Diğer ürünlerimiz için ise başvuru formu doldurabilirsiniz. 

Zorunlu Deprem Sigortası; deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, yer kayması ve tsunami sonucu sadece binada oluşacak hasarlar için teminat sağlar. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı Konut Sigortası teminatı alınması gereklidir.

Yeni Afet Sigortaları Kanunu’na göre, Zorunlu Deprem Sigortanız yoksa konutunuz ile ilgili tapu, elektrik ve su abonelik işlemlerini yaptıramazsınız.

Hasar meydana geldiğinde, poliçeyi DASK adına tanzim eden yetkili sigorta şirketi ve / veya acentesinin sorumluluğu, hasar ihbarı almak ile sınırlıdır. Hasar ödemesinde herhangi bir mali ve operasyonel sorumluluğu bulunmaz. İstenirse hasar ihbarı doğrudan DASK’a da yapılabilir. Hasar ödemeleri DASK tarafından yapılmaktadır. Konutlarda meydana gelebilecek az, orta ve ağır olmak üzere tüm maddi hasarlar sigorta bedeline kadar karşılanır.

Zorunlu Deprem Sigortası, poliçe döneminde menfaat sahibi değişse de sigortanın hükmü yeni menfaat sahibi ile devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren (örneğin evin ilk sahibi) ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi değişikliği 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

• Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri ileri sürülebilecek dolaylı ve dolaysız zararlar,

• Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

• Manevi tazminatlar,

•  Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,

•  Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle  zamanla oluşan zararlar.

 • Fatura aslı (Önemli Açıklama: Fotokopisi ile ödeme yapılamaz.),
 • Sigortalımızın hastalığı, harcama yaptığı sağlık sorunu ile ilgili ayrıntılı beyanı,
 • Ayrıntılı doktor raporu (medikal rapor),
 • İbraname (Önemli açıklama: Ödeme yapılmasını istediğiniz fatura tutarlarının girilmiş olması, TL hesaplarının yazılmış olması ve imzalanması gereklidir.)
 • Pasaport tüm sayfa fotokopileri,
 • Poliçe numarası ya da poliçe örneği

Tazminat dosyasının değerlendirmesi sonucu sağlık tazminat birimi tarafından başkaca evrak talebi olabilir.

Poliçenizde  "Özel Şartlar"  başlığı altında açıkça belirtilen acil sağlık sorunları teminat altındadır. Seçtiğiniz ürün alternatifine göre asistans hizmetleriniz de olabilir. Tazminat değerlendirmeleri “tıbbi acil durum” kriterlerine göre yapılmaktadır.

Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, önemli bir tıbbi sorun olduğuna dair haklı bir tıbbi görüşe yol açan ve daha sonra hastaneye yatırılsın veya  yatırılmasın, bir hastanenin acil servisinde hizmet almayı gerektiren sağlık durumudur.

0 850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak ilgili müşteri temsilcimize ulaşabilirsiniz.

Evrakı, zarfın üzerinde gönderici alanına adınızı soyadınızı, alıcı kısmına Eureko Sigorta Tazminat Departmanı yazarak posta ile iletmelisiniz.

Eksik belgesi olmayan, poliçe genel ve özel şartlarına uygun olan medikal ekibince ödenmesi uygun bulunan faturalar 15 iş günü içinde içerisinde sigortalının hesabına geçer.

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri olmalıdır. Aksi durumda evrakın yeminli tercüme ile tercümesi talep edilecektir.

Ülke dışına çıkış pasaport ile tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiği pasaport ile tespit edildiği anda biter.

Yurt dışı sağlık kurum ya da kuruluşlarına doğrudan ödeme söz konusu değildir. Ödemeyi yaparak belgelerinizi iletmeniz gerekmektedir.

65 yaş üzeri sigortalılarda sadece kaza durumlarında hizmet verilir.

0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3 ve 1'i tuşlayarak müşteri temsilcimize ulaşabilir, gerekli evrakı müşteri temsilcimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca ESSaglikMusteriHizm@eurekosigorta.com.tr'a mail ile sorularınızı iletebilirsiniz.

Elbette talep edebilirsiniz. Ancak geri ödeme, anlaşmasız kurum limit ve ödeme yüzdesi kadar yapılacaktır.

Mutlaka adınıza düzenlenmiş olan sağlık gider formunun (zarfınızın üzerinde gönderici alanına adınızı­soyadınızı, alıcı kısmına Eureko Sigorta Sağlık Tazminat Birimi yazılarak) posta yolu ile Eureko Sigorta Genel Müdürlük adresine iletilmesi gerekmektedir.

www.eurekosigorta.com.tr adresinde yer alan İnternet Şubesi­Bireysel İşlemler adımından ya da 0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3 ve 2'yi tuşlayarak ulaşabilirsiniz.

Eksik belge olmaması ve poliçe genel ve özel şartlarına uygun olması halinde 5 iş günü içinde sağlık gideri bedeli hesabınıza geçer.

www.eurekosigorta.com.tr adresinde bulunan İnternet Şubesi­Bireysel İşlemler adımından, eksik evrakın yüklemesini yapabilir veya gerekli evrakı bir dosyada hazırlayıp (dosyanızın/zarfınızın üzerine gönderici alanına adınızı­soyadınızı, alıcı kısmına Eureko Sigorta Sağlık Sigortaları Tazminat Birimi yazarak) posta ile Eureko Sigorta Genel Müdürlük adresine gönderebilirsiniz.

0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3 ve 1'i tuşlayarak müşteri temsilcimize ulaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve şikâyetlerinizi müşteri temsilcimiz ile paylaşabilirsiniz.Ayrıca ESSaglikMusteriHizm@eurekosigorta.com.tr'a mail ile görüş, öneri ve şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Acil yaralanma ya da rahatsızlanma durumunda 0212 286 48 33 no'lu numaradan, doğrudan Acil Ambulans ve Danışma Hattını arayabilir veya 0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayıp 1'i tuşlayarak Acil Ambulans ve Danışma Hattına ulaşabilirsiniz.

Websitemizde bulunan Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları sayfasından ve 0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3 ve 4'ü tuşlayarak kurum bilgilerine ulaşabilirsiniz.

0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3 ve 1'i tuşlayarak müşteri temsilcimize ulaşabilirsiniz ve poliçe teminatlarınız ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca ESSaglikMusteriHizm@eurekosigorta.com.tr'a mail göndererek poliçe teminatlarınız ile ilgili bilgi isteyebilirsiniz.

0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu aradıktan sonra 3'ü tuşlayarak müşteri temsilcimize ulaşabilirsiniz.

www.eurekosigorta.com.tr adresinde bulunan İnternet Şubesi­Bireysel İşlemler alanına ulaşabilirsiniz ve TC kimlik numaranız ile şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi bilmiyorsanız "Başvurmak için hemen tıklayın" butonu ile şifre bilgilerinizi temin edip internet şubesini kullanmaya başlayabilirsiniz. Şifre bilgilerinin size ulaşabilmesi için mutlaka cep telefonu bilgilerinizin sistemde kayıt olması gerektiğini hatırlatırız. İnternet Şubesi'nde Eureko Sigorta'dan yapılmış olan, mevcut tüm poliçelerinizin bilgilerine (bağımlı poliçeleri ile ilgili bilgiler dahil), limit bilgilerinize, sanal kart ve yeni kart başvurularınıza, özel sağlık gider formunuza, poliçe basımları ile ilgili bilgiye, hasar dosyanızın durumuna ulaşabilirsiniz. Ayrıca kişisel bilgilerinizi görüntüleyebilir ve dilerseniz değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca “Bize Ulaşın” menüsü altında bulunan İletişim Formu aracılığı ile bize kolayca ulaşabilirsiniz.

İşlemleriniz anlaşmalı kurumda yapılacak ise; kurumun yetkililerinin provizyon merkezimiz ile bağlantıya geçmesi gerekmektedir. İşlemleriniz anlaşmasız kurumda yapılacak/yapıldı ise; tazminat ödemesi ile ilgili sizden talep edilen tüm tıbbi dokümanlarınızı bir dosyada hazırlayıp (dosyanızın/zarfınızın üzerine gönderici alanına adınızı­soyadınızı, alıcı kısmına Eureko Sigorta Sağlık Sigortaları Tazminat Birimi yazarak) posta ile Eureko Sigorta Genel Müdürlük adresine göndermeniz gerekmektedir.

0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3 ve 1'i tuşlayarak müşteri temsilcimize ulaşabilirsiniz ve poliçe teminatlarınız ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca ESSaglikMusteriHizm@eurekosigorta.com.tr'a mail göndererek poliçe teminatlarınız ile ilgili bilgi isteyebilirsiniz.

Ödeme şekli poliçenin düzenlenmiş olduğu dağıtım kanalına bağlı olarak çek, havale ya da EFT şeklinde yapılır.

Hasar dosyanız ile ilgili evrak tarafımıza ulaştıktan sonra dosyanız "Sigorta Genel Şartları" ve poliçenize ait özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Hasar, teminat gerektiren koşulları oluşturmuş ise dosyanız için ödeme günü verilir; kapsam dışındaysa tarafınıza “dosya sonuç kararı” gönderilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edildiğinden, poliçe prim ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılmış olması da önemlidir.

Hasar tespiti için eksper tayini yapılması gereken hasarlarda, hasar şirketimize veya acentelerimize genelde* hasarın bildirildiği gün içerisinde tespit edilir. Akşam bildirilmiş olunan hasarlar bir sonraki gün eksper tarafından görülür. 

*Şehir merkezleri dışında eksperin yoğunluğuna göre iki gün içinde eksper gönderimi yapılabilmektedir.

Hasar anında her konuda destek ve bilgi almak, aynı zamanda hasar ihbarında bulunmak üzere 0850 222 66 60’ı veya 444 66 60 Alo Eureko’yu arayabilirsiniz.

 · Olay tutanağı,

· Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,

· Hasarın fotoğrafları,

· Hasar talep listesi,

· Onarım faturası,

· Cihazın ilk alım faturası,

· Teknik servis raporu.

. Hasarın fotoğrafları,

· Mal faturası,

· Olay tutanağı,

· Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,

· Hasarlı kıymetlerin ilk alım faturası,

· Hasar talep listesi,

· Hakediş belgeleri,

· Hırsızlık halinde: Görgü tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu,

· Yangın halinde: İtfaiye raporu.

· Olay tutanağı,

· Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan,

· Hasarın fotoğrafları,

· Hasar talep listesi,

· Onarım faturası,

· Hasarlı makine veya cihazın ilk alım faturası,

· İş makinesi hasarlarında: Operatör belgesi,

· Finansal kiralama sözleşmesi/evrakı.

Poliçeler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Poliçeler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ödeme şekli, poliçenin düzenlenmiş olduğu dağıtım kanalına bağlı olarak çek, havale ya da EFT şeklinde yapılır.

Hasar dosyanız ile ilgili evrak tarafımıza ulaştıktan sonra dosyanız "Sigorta Genel Şartları" ve poliçenize ait özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Hasar, teminat gerektiren koşulları oluşturmuş ise dosyanız için ödeme günü verilir; kapsam dışındaysa tarafınıza “dosya sonuç kararı” gönderilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edildiğinden, poliçe prim ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılmış olması da önemlidir.

Hasar tespiti için eksper tayini yapılması gereken hasarlarda, hasar şirketimize veya acentelerimize genelde* hasarın bildirildiği gün içerisinde tespit edilir. Akşam bildirilen hasarlar bir sonraki gün eksper tarafından görülür. 

*Şehir merkezleri dışında eksperin yoğunluğuna göre iki gün içinde eksper gönderimi yapılabilmektedir.

Hasar anında her konuda destek ve bilgi almak, aynı zamanda hasar ihbarında bulunmak üzere 0850 222 66 60’ı veya 444 66 60 Alo Eureko’yu arayabilirsiniz .

· Kaza zaptı (Nakliyeci ve alıcı arasında tanzim edilen veya yetkili makamlarca düzenlenmiş hasar tutanağı),

· Mal faturası/navlun faturası,

· Sevk irsaliyesi/Konşimento,

· Taşıyıcıya yazılan rücu mektubu,

· Çeki listesi,

· Yurt dışı taşıması halinde: Gümrük giriş beyannamesi,

· Gümrük muamele tutanağı,

· Talep edilen ve meydana gelen hasar meblağını gösteren “kuruşlandırılmış” hasar talebi.

Poliçeler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ödeme şekli, poliçenin düzenlenmiş olduğu dağıtım kanalına bağlı olarak çek, havale ya da EFT şeklinde yapılır.

Hasar dosyanız ile ilgili evrak tarafımıza ulaştıktan sonra dosyanız "Sigorta Genel Şartları" ve poliçenize ait özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Hasar, teminat gerektiren koşulları oluşturmuş ise dosyanız için ödeme günü verilir; kapsam dışındaysa tarafınıza “dosya sonuç kararı” gönderilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edildiğinden, poliçe prim ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılmış olması da önemlidir.

Hasar tespiti için eksper tayini yapılması gereken hasarlarda, hasar şirketimize veya acentelerimize genelde* hasarın bildirildiği gün içerisinde tespit edilir. Akşam bildirilmiş olunan hasarlar bir sonraki gün eksper tarafından görülür. 

*Şehir merkezleri dışında eksperin yoğunluğuna göre iki gün içinde eksper gönderimi yapılabilmektedir.

. Olay tutanağı,              

· 3. şahıs beyan ve talebi,

· Beyan,

· Fotoğraf,

· Yaralanma var ise hastane raporları, hastane fatura aslı, epikriz raporu, ·

. Vefat var ise defin ruhsatı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, otopsi raporu.

Hasar anında her konuda destek ve bilgi almak, aynı zamanda hasar ihbarında üzere 0850 222 66 60’ı veya 444 66 60 Alo Eureko’yu arayabilirsiniz.

Poliçeler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Hayır. Tarım Sigortaları genel bir sigorta havuzu olan TARSİM (Tarım Sigortaları Merkezi) tarafından kontrol edilir. Düzenlenen poliçelerde bir hasar meydana gelmesi durumunda, ilgili hasar %100 TARSİM’e devredildiği için hasar anında Eureko Sigorta tarafında herhangi bir dosya işlemi yapılmaz. Hasar ihbarı yapıldıktan sonra 7 iş günü içerisinde TARSİM tarafından eksper atanır ve hasar incelenir.

Zorunlu Trafik Sigortanızı internet sitemizden kredi kartınız ile kolayca satın alabilirsiniz.

 • Poliçe (aslı ve fotokopisi),
 • Kaza zaptı (aslı ve onaylı sureti) veya kazayı yapanın kaza hakkındaki yazılı beyanı,
 • Sürücü ehliyeti,
 • Alkol muayenesi raporu (onaylı),
 • Aracın hasarlı halini gösteren fotoğraf,
 • Aracın tescil belge fotokopisi,
 • Prim makbuzu veya prim ödeme belgesi,
 • Aracın çalınıp 30 gün içinde bulunmaması durumunda: Müracaat ve bulunamadığına dair belgeler, trafikten çekme belgesi,
 • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda).

Hayır, tamamıyla iptal olup sıfırlanmaz. Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

Maddi hasarlar için;

•         Polis tutanağı veya karakol tutanakları (“Aslı gibidir” onaylı) veya anlaşma tutanağı sureti),

•         Sürücülere ait alkol raporları (“Aslı gibidir” onaylı )

•         Sürücülere ait ehliyet fotokopileri

•         Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri

•         Aracın hasarını gösteren fotoğraflar

Maluliyet talepleri için;

•         Polis tutanağı veya karakol tutanakları (“Aslı gibidir” onaylı),

•         Sürücülere ait alkol raporları (“Aslı gibidir” onaylı),

•         Sürücülere ait ehliyet fotokopileri,

•         Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri,

•         Malulün mesleğin, ve gelir durumunu gösteren belge,

•         Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak olan maluliyet oranını bildiren heyet raporu,

•         Tedavi masraflarını belgeleyen fatura,

•         Doktor raporu,

•         Epikriz raporu (İlk müdahalede verilen, sağlık durumunu tanımlayan doktor raporu). 

Vefat talepleri için;

•         Polis tutanağı veya karakol tutanakları (“Aslı gibidir” onaylı),

•         Sürücülere ait alkol raporları (“Aslı gibidir” onaylı),

•         Sürücülere ait ehliyet fotokopileri,

•         Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri,

•         Ölen kişinin mesleği ve gelir durumunu gösteren belge,

•         Veraset ilamı,

•         Nüfus kayıt örneği,

•         Ölüm raporu (Otopsi raporu),

•         Defin ruhsatı,

•         Varsa tedavi faturaları,

•         Murisin SGK kaydı olup olmadığına dair SGK yazısı (SGK kaydı var ve varislere maaş bağlandı ise rücuya tabi olup olmadığına dair SGK yazısı).

Poliçeler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ödeme şekli poliçenin düzenlenmiş olduğu dağıtım kanalına bağlı olarak çek, havale ya da EFT şeklinde yapılır.

Poliçeler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası, kaza,  kapkaç / gasp, acil sağlık ve 3. şahıslara karşı verilen zarar durumlarını kapsar. Örneğin yolda kişinin ayağının kayıp düşmesi, kapkaça uğraması nedeniyle çanta, cüzdan ya da cep telefonunu çaldırması, acil durumlar kapsamında hastalanması ve/ veya yaralanması, evde ampul takarken dengenin kaybedilip düşülmesi, merdivende ayağın burkulması, bir arabanın çarpması, böcek/kene sokması ile zehirlenme gibi durumlar kaza tanımına girer. Ecel ile ölüm, kaza olarak nitelendirilmediği için ferdi kaza teminatı kapsamında değerlendirilmez.

 • Kaza ile ilgili tutanaklar,
 • Veraset ilamı (Vefat halinde),
 • Aile nüfus kaydı (Vefat halinde),
 • Ölüm raporu,
 • Vefat eden kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belirten belge (Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamında meydana gelen vefat için),
 • Hastane kati raporu (Yaralanmalarda),
 • Ücretli şoförün veya muavinin sigortalı araçta çalıştığına dair resmi belge (Şoför Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri için),
 • Maluliyet derecesini gösteren hastane kati raporu (Daimi sakatlık hallerinde),
 • Malul kalan kişinin sigortalı araçta yolcu olduğunu belirten resmi belge (Koltuk Ferdi Kaza Sigortası için).

 

Yatarak Tedavi Tazminat Talebi veya Ameliyatlarla ilgili fatura ödeme talep edilecekse gerekli evraklar:

 • Sağlık Gider Formu
 • Özel Sağlık Sigortası Bilgi Formu (ilgili doktor tarafından doldurulmalıdır.)
 • Epikriz / Anamnez / Ameliyat raporu /özel sağlık sigortası hasta bilgi formu
 • Fatura Aslı ve ayrıntılı fatura dökümü
 • Detaylı tedavi planını belirten bir rapor
 • Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde , doktor istemi ve tetkik sonuçları

 

Adli Vaka ile ilgili ayrıca gönderilmesi gerekli evraklar:

 • Her türlü adli olayda (trafik kazaları dâhil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeler tazminat talebi ile birlikte sunulmalıdır
 • Olay yeri tespit tutanağı
 • Alkol raporu
 • Adli Tıp Raporu,
 • Trafik Kazası tespit Tutanağı
 • Savcılık Emri
 • Sigortalı ıslak imzalı beyanı
 • Tazminat dosyasının değerlendirmesi sonucu sağlık tazminat birimi tarafından başkaca evrak talepleri olabilir.

Çalıntı / Kapkaç ile ilgili gönderilmesi gereken evraklar: 

 • Kredi Kartının, kimlik ve anahtarların , cep telefonunun çalındığına dair polis raporu
 • Yeniden çıkarılan kimliklerin fotokopisi, yeniden çıkarma islemine ait ödeme makbuzu
 • Araç anahtarı çalınması durumunda ruhsat fotokopisi
 • Araç ruhsatının sigortalının çalıstıgı firmaya ait olması durumunda, o firmada çalıstıgına dair  belge
 • Cep Telefonu satın alım faturası
 • Sigortalı beyanı
 • Çalınan kredi kartlarına ait tazminata konu olan işlemleri gösteren kredi kartı ekstresi
 • İlgili banka tarafından sigortalıya ait olmadığı tespit edilen harcamalara ait döküm ve ilgili banka tarafından geri ödenecek harcamaları belirten yazı 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla devlet hastanelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerden fark ödemeden hizmet almanızı sağlar. SGK ile anlaşması bulunan dilediğiniz özel sağlık kurumunda, istediğiniz doktordan hizmet alabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla SGK teminatının üzerinde olan yüksek maliyetli sağlık harcamalarındaki farkı ödemek zorunda kalmazsınız.

SGK’li olan herkes (yabancı uyruklu kişiler dâhil) Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı ilk defa yaptıracak olan kişilerin 69 yaşından küçük olması gerekmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı internet sitemizden kredi kartınız ile kolayca satın alabilirsiniz.

0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3’ü ve 1'i tuşlayarak müşteri temsilcimize ulaşabilirsiniz. Görüş, öneri ve şikâyetlerinizi müşteri temsilcimiz ile paylaşabilirsiniz. Ayrıca, ESSaglikMusteriHizm@eurekosigorta.com.tr'a mail göndererek de görüş, öneri ve şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

40 yaş ve üzeri kadın sigortalılar, “Kontrol Mamografi Hizmeti”ne hak kazanır. 0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3’ü ve 4'ü tuşlayarak mamografi anlaşmalı kurum bilgilerine ulaşabilirsiniz.

18- ­44 yaş arası kadınlar, poliçe başlangıcından 3 ay sonra hamilelik ve doğum teminatından yararlanabilirler. Hamilelik sırasındaki kontrolleri belirli limitler dâhilinde ve doğumdaki hastane giderleri (bebek ile ilgili harcamalar hariç) ise limitsiz olarak kapsam dâhilindedir.

Acil durumlarda ambulans hizmeti, olay yerinden hastaneye transfer durumu için teminat kapsamındadır.

14 günden itibaren tüm çocuklar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan tek başına sigortalanabilir.

Diş Bakımı Paketi; gereken diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği (detertraj­alt ve üst çene) ve röntgen (periapikal­gerekirse bir adet) bakım işlemlerini içermektedir.

Anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerde, genel dahili muayene, EKG, tam kan sayımı, sedimentasyon, glukoz, total kolesterol, akciğer tek yön grafisi, tam idrar tahlili türündeki tetkik ve kontrollerin tamamını kapsar.

Teminat kapsamında yalnızca tetanos ve kuduz aşılarının giderleri karşılanmaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı; doktor muayenesi, tanı amaçlı laboratuvar tetkikleri, röntgen ve fizik tedaviyi kapsamaktadır.

24 saatten az olmamak şartıyla, hastanede yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları kapsamaktadır.

0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3’ü ve 1'i tuşlayarak müşteri temsilcimize ulaşabilirsiniz ve poliçe teminatlarınız ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, ESSaglikMusteriHizm@eurekosigorta.com.tr'a mail göndererek de poliçe teminatlarınız ile ilgili bilgi isteyebilirsiniz.

www.eurekosigorta.com.tr adresinde yer alan internet şubesi ­bireysel işlemler adımından ve 0850 222 66 60 ALO EUREKO'yu arayarak, sırasıyla 3’ü ve 2'yi tuşlayarak ulaşabilirsiniz.

www.eurekosigorta.com.tr adresinde bulunan internet şubesi­ bireysel işlemler alanına ulaşabilirsiniz ve TC kimlik numaranız ile şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi bilmiyorsanız "Başvurmak için hemen tıklayın" butonu ile şifre bilgilerinizi temin edip internet şubesini kullanmaya başlayabilirsiniz. Şifre bilgilerinin size ulaşabilmesi için mutlaka cep telefonu bilgilerinizin sistemde kayıt olması gerektiğini hatırlatırız. İnternet şubesinde Eureko Sigorta'dan yapılmış olan, mevcut tüm poliçelerinizin bilgilerine (bağımlı poliçeleri ile ilgili bilgiler dâhil), limit bilgilerinize, sanal kart ve yeni kart başvurularınıza, özel sağlık gider formunuza, poliçe basımları ile ilgili bilgiye, hasar dosyanızın durumuna ulaşabilirsiniz. Ayrıca kişisel bilgilerinizi görüntüleyebilir ve dilerseniz değişiklik yapabilirsiniz.

Poliçeler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ödeme şekli poliçenin düzenlenmiş olduğu dağıtım kanalına bağlı olarak çek, havale ya da EFT şeklinde yapılır.

Hasar dosyanız ile ilgili evrak tarafımıza ulaştıktan sonra dosyanız "Sigorta Genel Şartları" ve poliçenize ait özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Hasar, teminat gerektiren koşulları oluşturmuş ise dosyanız için ödeme günü verilir; kapsam dışındaysa tarafınıza “dosya sonuç kararı” gönderilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edildiğinden, poliçe prim ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılmış olması da önemlidir.

Hasar anında her konuda destek ve bilgi almak, aynı zamanda hasar ihbarında bulunmak üzere 0850 222 66 60 Alo Eureko’yu arayabilirsiniz.

Ferdi Kaza, 3. Şahıs Mali Sorumluluk ve Kapkaç Teminatları Tazminat Ödeme Süreci:


•    Herhangi bir hasar ödemesi sonrasında ilgili teminatın limiti ödenen hasar tutarı kadar eksilir. Limitin sona ermesi durumunda, poliçe süresi bitene kadar söz konusu teminat için Sigortacının sorumluluğu sona erer. 
•    Kredi kartının, kimlik ve anahtarların, cep telefonunun çalındığına dair polis raporu gereklidir.
•    Cep telefonu alım faturası gereklidir.
•    Sigortalı beyanı gereklidir.
•    Çalınan kredi kartlarına ait tazminata konu olan işlemleri gösteren kredi kartı ekstresi gereklidir.
•    İlgili banka tarafından sigortalıya ait olmadığı tespit edilen harcamalara ait döküm ve ilgili banka tarafından geri ödenecek harcamaları belirten yazı gereklidir.
•    Sigortalının birden fazla poliçesinin olması durumunda ilk yapılan sigorta poliçesi geçerli olacaktır.  
•    Eureko Sigorta tarafından düzenlenmiş birden fazla yeni ferdi kaza ürünü satın alınmış ise hasar durumunda Ölüm/Sürekli Sakatlık teminatları hariç olmak üzere diğer teminatlar tek poliçe teminatı ile sınırlıdır.

Acil Tedavi Giderleri Teminatı Tazminat Ödeme Süreci:


•    Acil Tedavi Giderleri teminatı sigortalının Sağlık Kurumlarında “Sonradan Ödeme “ kapsamında belirtilen şartlarda sigortalıların tetkik ve tedavilerini karşılar. 
•    Poliçe başlangıç tarihi öncesi gerçekleşmiş tüm hastalık, rahatsızlık ve/veya bağlı komplikasyonları kapsam dışındadır. Teminatlar sadece yurt içinde geçerlidir. Sağlık Merkezlerine doğrudan  provizyon verilmez. Tazminat talepleri  ilgili belge ve raporları Eureko Sigorta’ya iletilmesinden sonra işleme alınacaktır.
•    Teminatlarda belirtilen acil durumlarda sigortalı teminatlar kapsamında yaptığı sağlık giderlerine ait faturaların asıllarını Eureko Sigorta Genel Müdürlük adresine posta veya elden ulaştırmalıdır.
•    Tanı ve/veya tedavi sonucu Klinik vb. sağlık kurumundan kasa fişi yerine Sigortalı adına düzenlenmiş fatura talep edilmesi, faturanın alınamadığı durumlarda ise, kasa fişinin yapılan tanı ve tedaviyi belgeleyen ve aşağıda belirtilen raporlar ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 
•    Şirkete gönderilen tanı ve/veya tedavi masrafları, fatura asıllarına aşağıda belirtilen rapor ve belgeler de eklenmelidir. Doktor raporlarında mutlaka doktor kaşesi bulunmalı ve doktor'un uzmanlık alanı belirtilmelidir.
•    Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde, epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu, 
•    Doktor muayenelerinde, anamnez raporu (Sigortacı tarafından gerekli görülen durumlarda),
•    Fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda, doktor tarafından düzenlenen ve detaylı tedavi planını da belirten rapor, 
•    Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde, doktor istemi (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları,
•    İlaç tedavilerinde, reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları iletilmelidir.
•    Gerekli görüldüğü takdirde Eureko Sigorta tarafından istenen diğer tıbbi belgeler olabilir.
•    Sigortalı, her türlü adli olayda (Trafik KAZA’ları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık emri vb) tazminat talebi ile birlikte sunmalıdır.
•    Sigortalı’nın göndermiş olduğu faturalar eksik belge ve bilgi olmaması koşulu ile Eureko Sigorta’ya ulaşmasından sonra en geç 8 iş gününde ödenir.
•    Sigortacı gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, Sigortalı'yı tedavi eden doktor, sağlık kurumu veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, yetkili doktor'a  Sigortalısını muayene ettirmek hakkına sahiptir.
•    Trafik kazaları nedeniyle oluşabilecek sağlık hizmeti giderleri Hazine Müsteşarlığının 2011/17 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge 6. maddesi «Trafik kazaları sebebiyle sağlık hizmeti talebine konu olabilecek isteğe bağlı sigortaları düzenleyen sigorta şirketlerinin anılan poliçeler çerçevesindeki sorumlulukları saklıdır. Bu sigorta şirketleri, ilgili poliçe teminat kapsamı dahilinde, 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ve yönetmelik uyarınca trafik kazası nedeniyle yapılan sağlık hizmeti bedelinden Sosyal Güvenlik  Kurumu’nun ödeme yükümlülüğünü aşan hizmet bedelini ödeyeceklerdir»” talimatı doğrultusunda işleme alınabilecektir.
•    Bu teminat yurt dışında (KKTC hariç) yapılacak tetkik ve tedavileri kapsamaz. 
•    İhbar edilen tazminat dosyasına ait eksik evrakların bulunması durumunda maksimum 30 gün içerisinde evraklar iletilmez ise tazminat dosyası kapatılır, eksik evraklar tamamlanarak tekrar edilen taleplerde tazminat dosyası Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Türk Ticaret Kanununda ilan edilen zaman aşımı süresine bağlı olarak yeniden incelenir.

Bu hizmetten, su - elektrik tesisatınızda sorun yaşadığınızda, çilingire ihtiyacınız olduğunda, camınız kırıldığında, bir yere acil mesaj iletmeniz gerektiğinde, evinizde güvenli oturmaya engel teşkil eden durumlarda ve seyahatinizden acil dönmenizi gerektiren durumlarda faydalanabilirsiniz.

Hasar dosyanızın güncel durumu ve bilgilerini; dosya numaranız, TCKN veya VKN bilgileriniz ile web sitemizin anasayfasında yer alan Hasar Dosyası Sorgulama adımından, 0850 222 66 60 ALO EUREKO sesli yanıt sistemi ile; veya müşteri temsilcisine bağlanarak öğrenebilirsiniz.

Konut Sigortanızı internet sitemizden kredi kartınız ile kolayca satın alabilirsiniz.

Poliçenizi internet sitemizden kredi kartınız ile kolayca satın alabilirsiniz.

Eksperin, hasarlı araç onarımının 48 saatten fazla süreceğini onaylaması durumunda; 

Hasar durumunda olay başı 7 gün ve yılda 2 defa ikame araç hizmeti sağlanır. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde, özel anlaşmasız servislerde (tamirhanelerde) ikame araç hizmeti verilmemektedir.

 

. Tamir faturaları,

· Beyan,

· Tapu (ev sahibi),

· Kira kontratı (kiracılar için),

· Hasarın mahiyetine göre gerek görülen sair evrak.

Sigorta kapsamına giren bir bina ise poliçe düzenlenir. “Sigortalı Adı” olarak, örneğin "AYŞE YILMAZ VE/VEYA KANUNİ VARİSLERİ" olarak düzenlenip, “Sigorta Ettiren” olarak, poliçeyi kim tanzim ettiriyor ve primini ödüyor ise o kişinin adı yazılır.

 • Çekme, kurtarma (Kasko ürününde çekici hizmeti poliçe süresince 3 kez ile sınırlıdır.)
 • Kiralık (ikame) araç hizmeti
 • Tamirci gönderme
 • Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama imkanı ve seyahatin devamının sağlanması
 • Profesyonel sürücü hizmeti
 • Acil mesajların ulaştırılması
 • Cenazenin nakli

Bu hizmet kapsamında; otel, kiralık araç rezervasyonu, uçak bileti satın alımı ve teslimi, seyahatinizle ilgili bilgi sorgulaması gibi hizmetler yer almaktadır. Bunların yanı sıra, aracınız için gerekli olabilecek tamir, servis, çekici gibi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Konut Sigortası, dilerseniz sadece eşyalarınızı, poliçe üzerinde belirtilen risklere karşı teminat altına alır. Eşyalarınızı 35.000 TL limit ile yangın, hırsızlık, dahili su, sel, cam kırılması ve deprem gibi en çok gerçekleşen risklere karşı teminat altına alabilirsiniz. Eşyalarınızın teminat kapsamını internet sitemizde siz kendiniz belirleyip kredi kartınızla satın alabilirsiniz.

Poliçeniz hesaba veya kredi kartına bağlanarak tanzim edilir. Hesabınızda para olduğu takdirde ve kredi kartınız yeterli bakiyeye sahip ise her ay yapılması gereken tahsilatlar otomatik olarak çekilir. Konut Sigortası için ödemelerinizi peşin veya kredi kartına 8 eşit taksit ile yapabilirsiniz.

Aracınızda meydana gelebilecek arıza veya lastik patlaması durumunda 0850 222 66 60 ALO EUREKO’yu arayarak destek istemeniz yeterlidir. 

Aracınız arızalandığında eğer olay yerinde giderilebilecek türden bir arıza ise, size en yakın tamir servisi en kısa sürede bulunduğunuz yere yönlendirilir. Aynı şekilde, lastik değiştirmek için gerekli araç-gereç ve yedek lastiğin aracınızda bulunması halinde, bulunduğunuz konuma uzman personel ulaştırılır.

Aracınızın anahtarını siz ya da kullanımına izin verdiğiniz kişi kapalı ve kilitli bir yer tuttuğunuz sırada, kilidin kırılarak alınması durumunda; aracın anahtarının zorla, tehditle ve şiddet kullanılarak elinizden alınması halinde hasarınız karşılanır. Ancak, hasarınızın karşılanabilmesi için tutanak tutulması gereklidir.

Hayır. Poliçenizde sadece binanız için güvence almanız durumunda hırsızlık teminatı eşyalarınız için geçerli olmayıp, sadece binanızı bütünleyen unsurlar için (bina kapısı, bina penceresi vb.) geçerlidir.

Bu hizmetten, su­elektrik tesisatınızda sorun yaşadığınızda, çilingire ihtiyacınız olduğunda, camınız kırıldığında, bir yere acil mesaj iletmeniz gerektiğinde, evinizde güvenli oturmaya engel teşkil eden durumlarda ve seyahatinizden acil dönmenizi gerektiren durumlarda faydalanabilirsiniz.

Kasko Sigortanızı internet sitemizden kredi kartınız ile kolayca satın alabilirsiniz.

Hasar anında her konuda destek ve bilgi almak, aynı zamanda hasar ihbarında bulunmak üzere 0850 222 66 60’ı ALO EUREKO’yu arayabilirsiniz.

Bina ortak kullanım alanları sigortalıya düşen pay kadar poliçe kapsamındadır. Ancak poliçede belirtilmeyen ve poliçe sahibini etkileyen hasar durumunda (örneğin çatıdan sigortalı daireye su akıyor ise) sadece sigortalı daireye düşen hasar tutarı karşılanır.

Bu türden paylaşımlarınızı "İletişim Formu" üzerinden yapabilirsiniz. Form tarafımıza ulaştıktan sonra detaylı bir şekilde değerlendirilir ve en kısa sürede çözüme ulaştırılır.

Hasar sonrasında aracınızın bedeli hesaplanırken, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) dikkate alınır. Böylece enflasyon nedeni ile yaşayabileceğiniz olası kayıplardan korunmuş olursunuz.

Evet. Eski şirketinizden alacağınız poliçenize ait hasarsızlık indirim belgesini ve belgede adı geçen aracın satıldığını gösteren satış sözleşmesi fotokopisini temin etmeniz durumunda, aynı indirim oranı tarafımızdan düzenlenen kasko poliçesinde de geçerliliğini korur. Ancak hasarsızlık indiriminin devredilebilmesi için diğer firmadan Eureko Sigorta’ya geçerken, poliçe vadenizin bitiş tarihi itibari ile en fazla 30 gün geçirdiğiniz durumunda hasarsızlık indiriminizi korursunuz.

Bir poliçe süresi içinde;

 • Çarpma
 • Çarpışma
 • Park halinde çarpma
 • Devrilme

hariç hasarlar ile mini onarım işlemleri ve tüm %100 rüculu hasarlar hasarsızlığınızı etkilememektedir.

Hasar anında her konuda destek ve bilgi almak, aynı zamanda hasar ihbarında bulunmak üzere 0850 222 66 60 ALO EUREKO’yu arayabilirsiniz.

Hasar tespiti için eksper tayini yapılması gereken hasarlarda, ihbar şirketimize ulaştıktan sonra en geç 48 saat içerisinde ekspertiz yapılır.

Ödeme şekli poliçenin düzenlenmiş olduğu dağıtım kanalına bağlı olarak çek, havale ya da EFT şeklinde yapılır.

Eksper tarafından tespit edilen onarım bedelinin ekonomik olmaması durumunda;

 • Otomobil, kamyonet, minibüs tipli araçlarda, Sıfır kilometre olarak satın aldığınız bir aracın ilk sahibiyseniz ve ilk tescil tarihinden 30 gün içerisinde yapılan poliçelere ait araçlarda poliçe bedeliniz uygun ise* aracın sıfır bedeli ödenmektedir ( sıfır teminatı 1 yıl geçerlidir).
 • Sıfır kapsamında değerlendirilemeyen araçlar ve diğer kullanım tarzındaki araçlar için poliçede eksik sigorta** bulunmuyorsa aracın kaza tarihindeki ikince el piyasa rayiç bedeli ödenmektedir.

*Sıfır araç teminatında değerlendirmeye alınacak araç değeri,  sigorta bedelini aşamaz. Bu sebeple poliçede belirtilen aracın sigorta bedeli araç değerine eşit olmalıdır.

**Eksik sigorta; poliçede belirtilen araç bedelinin aracın ikinci el değerinden düşük gösterilmesidir. Bu durumda kasko sigortası genel şartlarına göre araç bedeli poliçede yazılı araç bedeli + enflasyon değerini aşamaz.

Bu hizmetten aracınız için her türlü arıza ve kaza durumunda çekme-kurtarma hizmeti veya tamirci gönderimi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Ayrıca onarılan aracın teslim alınması için birisine ihtiyaç duyduğunuzda, yakınlarınıza acil mesaj ulaştırmak istediğinizde veya cenaze nakli gerektiren durumlarda yararlanabilirsiniz.

Kaza sonucu olsun ya da olmasın, ihtiyaç anında, asistans teminatı şartları kapsamında olması kaydıyla, Türkiye’nin her yerinde, 7*24 ücretsiz olarak Asistans Hizmetleri’nden yararlanabilirsiniz.

Poliçeniz kapsamında size sunulmakta olan asistans hizmetlerimizden yararlanmak için ihtiyaç duyduğunuz her an 0850 222 66 60 ALO EUREKO’yu arayabilirsiniz.

Araç anahtarının çalınması ya da kaybolması durumunda, tutanak tutulması şartı ile yıllık 1500 TL limitine kadar ödeme yapılır. Bu kapsamda sigortalımız, aracının güvenliğini sağlamak için anahtar kopyalama, alarm ve taşınamayan malzemeleri (immobilizer) yeniden kodlanması, komple kilit değişiminin sağlanması gibi durumları güvence altına alır.

Aracınızın kaza, mekanik ve elektrik arızaları, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs, yanma, şaranpole yuvarlanma veya anahtarların kaybolması sonucu hareket edememesi veya hareket edebilir olup maddi/bedeni zarara neden olabileceği durumlarda 0850 222 66 60 Alo Eureko’ya ulaşmanız şartıyla, aracınızın Eureko Sigorta’nın anlaşmalı servislerinden birine veya en yakın yetkili servise ücretsiz olarak çekilmesi organize edilir.

Mini onarım teminatı bulunan kasko poliçelerinde, limitleri ve kullanım hakları belirtilen küçük ölçekli hasarlarınız, hasar dosyası açılmasına gerek kalmaksızın giderilir. Bu sayede poliçenizin yenileme dönemindeki “hasarsızlık indiriminizi” de korumuş olursunuz. Auto King Servisleri ve RS Servisleri'nden destek alabilirsiniz.

 • Konut Yardım Hizmetleri
 • Medikal Hizmetler
 • Rezervasyon Hizmetleri
 • Yol Yardım Hizmetleri
 • Radyo/ Teyp Çalınması ve Cam Onarım Hizmetleri