Zorunlu Trafik Sigortanızı internet sitemizden kredi kartınız ile kolayca satın alabilirsiniz.

  • Poliçe (aslı ve fotokopisi),
  • Kaza zaptı (aslı ve onaylı sureti) veya kazayı yapanın kaza hakkındaki yazılı beyanı,
  • Sürücü ehliyeti,
  • Alkol muayenesi raporu (onaylı),
  • Aracın hasarlı halini gösteren fotoğraf,
  • Aracın tescil belge fotokopisi,
  • Prim makbuzu veya prim ödeme belgesi,
  • Aracın çalınıp 30 gün içinde bulunmaması durumunda: Müracaat ve bulunamadığına dair belgeler, trafikten çekme belgesi,
  • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda).

Hayır, tamamıyla iptal olup sıfırlanmaz. Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

Maddi hasarlar için;

•         Polis tutanağı veya karakol tutanakları (“Aslı gibidir” onaylı) veya anlaşma tutanağı sureti),

•         Sürücülere ait alkol raporları (“Aslı gibidir” onaylı )

•         Sürücülere ait ehliyet fotokopileri

•         Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri

•         Aracın hasarını gösteren fotoğraflar

Maluliyet talepleri için;

•         Polis tutanağı veya karakol tutanakları (“Aslı gibidir” onaylı),

•         Sürücülere ait alkol raporları (“Aslı gibidir” onaylı),

•         Sürücülere ait ehliyet fotokopileri,

•         Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri,

•         Malulün mesleğin, ve gelir durumunu gösteren belge,

•         Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak olan maluliyet oranını bildiren heyet raporu,

•         Tedavi masraflarını belgeleyen fatura,

•         Doktor raporu,

•         Epikriz raporu (İlk müdahalede verilen, sağlık durumunu tanımlayan doktor raporu). 

Vefat talepleri için;

•         Polis tutanağı veya karakol tutanakları (“Aslı gibidir” onaylı),

•         Sürücülere ait alkol raporları (“Aslı gibidir” onaylı),

•         Sürücülere ait ehliyet fotokopileri,

•         Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri,

•         Ölen kişinin mesleği ve gelir durumunu gösteren belge,

•         Veraset ilamı,

•         Nüfus kayıt örneği,

•         Ölüm raporu (Otopsi raporu),

•         Defin ruhsatı,

•         Varsa tedavi faturaları,

•         Murisin SGK kaydı olup olmadığına dair SGK yazısı (SGK kaydı var ve varislere maaş bağlandı ise rücuya tabi olup olmadığına dair SGK yazısı).