Poliçeler hakkında bilgi almak ve işlem yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ödeme şekli, poliçenin düzenlenmiş olduğu dağıtım kanalına bağlı olarak çek, havale ya da EFT şeklinde yapılır.

Hasar dosyanız ile ilgili evrak tarafımıza ulaştıktan sonra dosyanız "Sigorta Genel Şartları" ve poliçenize ait özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Hasar, teminat gerektiren koşulları oluşturmuş ise dosyanız için ödeme günü verilir; kapsam dışındaysa tarafınıza “dosya sonuç kararı” gönderilir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edildiğinden, poliçe prim ödemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılmış olması da önemlidir.

Hasar tespiti için eksper tayini yapılması gereken hasarlarda, hasar şirketimize veya acentelerimize genelde* hasarın bildirildiği gün içerisinde tespit edilir. Akşam bildirilen hasarlar bir sonraki gün eksper tarafından görülür. 

*Şehir merkezleri dışında eksperin yoğunluğuna göre iki gün içinde eksper gönderimi yapılabilmektedir.

Hasar anında her konuda destek ve bilgi almak, aynı zamanda hasar ihbarında bulunmak üzere 0850 222 66 60’ı veya 444 66 60 Alo Eureko’yu arayabilirsiniz .

· Kaza zaptı (Nakliyeci ve alıcı arasında tanzim edilen veya yetkili makamlarca düzenlenmiş hasar tutanağı),

· Mal faturası/navlun faturası,

· Sevk irsaliyesi/Konşimento,

· Taşıyıcıya yazılan rücu mektubu,

· Çeki listesi,

· Yurt dışı taşıması halinde: Gümrük giriş beyannamesi,

· Gümrük muamele tutanağı,

· Talep edilen ve meydana gelen hasar meblağını gösteren “kuruşlandırılmış” hasar talebi.